Hvad er en pumpe?

0
1305

En pumpe er en mekanisk enhed, som kan flytte enten væske, varme eller gas. Det sker ved en overført energi fra en enhed som er drivende, som for det meste er en motor. En motor vil typisk være drevet af elektricitet, trykluft, vakuum eller hydraulik. Den bruges typisk i to forskellige situationer. Enten så er den nede i væsken, som skal pumpes, eller også står den et tørt sted, hvor væsken løber til pumpen. Man kalder det som regel en dykpumpe, når det er pumpen, er i væsken, samtidig med den over væsken er kendt som en overfladepumpe. Pumpen er derfor ret vigtig, hvilket er grunden til, at det er vigtigt med en god og velfungerende pumpe

Hvor anvendes pumper?

Der bliver helt generelt brugt mange pumper i industrien, men der er også mange i dagligdagen. Det afhænger typisk af, hvad der er det skal pumpes, samtidig med hvilket tryk det skal have, som i sidste ende afgør, hvilken pumpetype og pumpestørrelse det er, som man skal bruge. Hvis man kigger på vandforsyningen, så bliver der benyttet pumper i vandværker og pumpestationer langs rørføringen. Hvis man kigger på lidt hårdere industri, så er der typisk brug for kemikalier, væske og fast materiale, som så kræver kraftigere pumper. Det tredje eksempel er i fødevarebranchen, hvor man bruger pumper til transport og bearbejdning af væsker og pulver, som bruges til fremstillingen. Hvis man fokuserer direkte på hverdagen og hvad man bruger i dagligdagen, så benyttes pumper også meget. Når det er man anvender vaskemaskinen, så ved de færreste, at der faktisk er en pumpe i den. Der er også en pumpe i centralvarmeanlægget, hvor der sidder en cirkulationspumpe. Derfor er pumpens vigtighed faktisk undervurderet, da de fleste egentlig ikke ved, hvor mange steder man benytter dem. Det er ikke kun firmaer og store firmaer, men de benyttes også hjemme i rækkehuset i den lille by hos familien på fem.

De forskellige pumper

Der er forskellige pumper som man kan købe, så du skal være sikker på, hvad det er du har brug for. Der findes pumper som opererer som suge- eller trykpumper. De bliver ofte opdelt som enten strømningspumper, fortrængningspumper eller en anden pumpetype. Når du skal kigge på størrelsen du har brug for, skal du kigge på kapacitet, som typisk måles i m3/s, samtidig med pumpetrykket også skal undersøges. På væskepumper taler man oftest om løftehøjden, som vil være den højde, som pumpen kan løfte væsken op i.

Hvad skal undersøges før køb?

Du skal tage udgangspunkt i opgaven eller opgaverne, som pumpen skal kunne løse. Du skal kigge på de krav som du har til væskemængde og tryk. Du skal være sikker på, at det som skal pumpes, skal være noget, som pumpen kan håndtere. Drivkraften på motoren skal nemlig være stærk nok. Derfor er det vigtigt, at du undersøger, hvilken pumpe der egentlig vil tilpasse det behov som der er bedst. Det er nemlig vigtigt, at den kan håndtere og fuldføre den opgave, som du ønsker den skal.